9. Sınıf Kimya Atom ve Periyodik Sistem 3 Testleri

1.

Thomson atom modeli ile ilgili;

I. Her atomun bir çekirdeği vardır.

II. Atomda eşit sayıda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.

III. Pozitif yükler atomun çekirdeğinde yer alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

2.

Yukarıda Rutherford’un alfa saçılması deneyinden bir kesit verilmiştir. Rutherford bu deney ile;

I. Atomdaki pozitif yükler atomun merkezinde çok küçük bir bölgede toplanmıştır.

II. Atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşur.

III. Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur.

sonuçlarından hangilerini ortaya koymuştur?

 
 
 
 
 

3.

Tabloda atom modeli ve o atom modelinde kullanılan terimler eşleştirilmiştir.

Buna göre, eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
 

4.

Spektrumlar ile ilgili;

I. Beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde sürekli spektrum oluşur.

II. Her element kendine özgü kesikli (çizgi) spektrum oluşturur.

III. Uyarılmış bir atomun yaydığı ışınlar pizmadan geçirilirse emisyon spektrumu oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

5.

Bohr atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

6.

Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramların açıklaması verilmiştir.

Buna göre hangi kavramın açıklaması yanlış yapılmıştır?

 

 
 
 
 
 

7.

Modern atom modeline göre, elektronlar çekirdek etrafında elektron bulutu oluşturacak şekilde büyük bir hızla döner.

Buna göre, bu ifade ile;

I. Bohr’un katman modeli

II. Thomson’ın üzümlü kek modeli

III. Rutherdford’un atom çekirdeği kavramı

hangileri çürütülmüştür?

 
 
 
 
 

8.

Yukarıda bazı atom modellerine ait atom gösterimleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

9.

I. Bütün maddelerin atomları aynıdır.

II. Bir elementin tüm atomları özdeştir.

III. Atomda negatif yükler, pozitif yük içinde homojen dağılmıştır.

Yukarıdaki görüşleri ileri süren bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 
 
 
 
 

10.

Işık ile ilgili;

I. Işık hem dalga hemde tanecik özelliği gösterir.

II. Dalga boyu büyük olan ışımanın frekansı küçüktür.

III. Frekansı büyük olan ışımanın enerjisi de büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

11.

Atomla ilgili;

I. Atomda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.

II. Atomdaki pozitif yüklü tanecikler küçük bir hacimde toplanmıştır.

III. Atomdaki negatif yüklü tanecikler çekirdeğin etrafın da belli enerjili katmanlarında yer alır.

görüşlerinden hangileri ilk kez Rutherdford atom modelinde ortaya atılmıştır?

 
 
 
 
 

12.

Modern atom modeline göre;

I. Elektronların yeri ve hızı aynı anda bilinemez.

II. Elektronların çekirdek etrafında bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere elektron bulutu denir.

III. Nötr bir atomda proton sayısı kadar elektron bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

9. Sınıf Kimya Atom ve Periyodik Sistem 3 testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.