9. Sınıf Kimya Atom ve Periyodik Sistem 2

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 23 Ocak 2017
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 9. Sınıf Kimya Atom ve Periyodik Sistem 2 testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

9. Sınıf Kimya Atom ve Periyodik Sistem 2 Testi Çöz

Soru 1.

Atom altı taneciklerle ilgili;

I. Proton, nötrondan önce keşfedilmiştir.

II. Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır.

III. Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesine eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 2.

Atomun temel tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 3.

 
 
 
 
 

Soru 4.

 
 
 
 
 

Soru 5.

Tabloda X, Y, Z atomlarının atom ve kütle numarası verilmiştir.

Buna göre;

I. X ve Y izotoptur.

II. X ve Y’ nin kimyasal özellikleri aynıdır.

III. X ve Z farklı element atomlarıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 6.

 
 
 
 
 

Soru 7.

X, Y ve Z taneciklerinin proton ve elektron sayıları grafikteki gibidir.

Buna göre;

I. X ve Z iyondur.

II. Y bir elektron alırsa, elektron sayısı X’in proton sayısına eşit olur.

III. Y ve Z izotoptur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 8.

 
 
 
 
 

Soru 9.

Tabloda X, Y ve Z element atomlarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Buna göre, element atomlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 10.

Katyon olduğu bilinen bir tanecik ile ilgili;

I. Proton sayısı, elektron sayısından fazladır.

II. Elektron sayısı, nötron sayısından fazladır.

III. Nötron sayısı, proton sayısına eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 11.

X ile Y element atomlarının izotop olduğu bilinmektedir.

Buna göre, X ve Y atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 12.

I. Atom numarası 11 dir.

II. Nötron sayısı 9 dur.

III. İzotopunun proton sayısı 11 dir.

yargılarından hangileri doğrudur?