9. Sınıf Kimya Kimya Bilimi 2

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 23 Ocak 2017
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 9. Sınıf Kimya Kimya Bilimi 2 testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

9. Sınıf Kimya Kimya Bilimi 2 Testi Çöz

Soru 1.

Verilen kimya alt disiplinlerinin ait oldukları çalışmalarla eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
 

Soru 2.

Verilen ifadelerin sırasıyla doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

• Gübre, ilaç, boya ve tekstil kimya ile ilgilidir.

• Azot temelli bileşiklerin yapısını organik kimya inceler.

• İçme sularının analizi ve kalite kontrolü analitik kimya çalışmaları kapsamındadır.

• Maddenin davranışı ve maddedeki enerji değişimini inorganik kimya alt disiplini inceler.

• Plastiğin kaynağı ham petrol, gaz ve kömürdür.

 
 
 
 
 

Soru 3.

Yukarıda verilen çalışmaların ait olduğu kimya alt disiplinleri hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
 

Soru 4.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 5.

I. Yapay kauçuk eldesi

II. Su içerindeki minerallerin analizi

III. Atom altı taneciklerin incelenmesi

Yukarıda verilen çalışmaların hangileri polimer kimyası ile ilgilidir?

 
 
 
 
 

Soru 6.

I. Ahşap işleme

II. Boya – tekstil

III. Arıtım

Yukarıdakilerden hangileri kimya biliminin kullandığı alanlardandır?

 
 
 
 
 

Soru 7.

I. Endüstriyel kimya

II. Çevre kimyası

III. Nükleer kimya

Yukarıda verilenlerden hangileri kimyanın alt dallarındandır?

 
 
 
 
 

Soru 8.

Bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçlerin incelendiği kimya alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

Soru 9.

I. Şeker pancarından şeker eldesi

II. İlaçların etken maddelerinin sentezi

III. Petrolün analizi

Yukarıda verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır?

 
 
 
 
 

Soru 10.

Aşağıda verilen elementlerin latince adı ve sembollerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 11.

Karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya alt disiplin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

Soru 12.

Kimya;

I. Sağlık

II. Enerji

III. Tarım

alanlarından hangileriyle ilgilenir?