7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testleri

1.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur?

 
 
 
 

2.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yüzmek” sözcüğü yay ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır?

 
 
 
 

3.

Kuşların bakışından büyülenip

Dalmışım akşamın alacasına.

Yetmez mi uzun gün unutmak için?

                                            Melih Cevdet Anday

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 
 
 
 

4.

Öğretmenimiz, veli toplantısında benim - - - - bir öğrenci olduğumu söylemiş.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, bu cümlede boş bırakılan yere getirilirse mecaz anlam kazanır?

 
 
 
 

5.

“Anahtar” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamda kullanılmıştır?

 
 
 
 

6.

Saat(1) altıya gelmek üzere. Arkadaşım, geciktiğim için artık kızmaya(2) başlamıştır. O, beni her akşam(3) bu sıralarda dört gözle bekler. Eskiden, yani bir hafta(4) öncesine kadar ben de onu beklerdim.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

 
 
 
 

7.

1. Çok fazla kıyafet asınca çamaşır ipi koptu.

2. Sanat camiasından kopan şarkıcı televizyonlarda görünmüyor.

3. Gömleğin kopan düğmesini bir türlü bulamadım.

4. Geçmişinden bir türlü kopamayınca mutsuz oldu.

“Kopmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

 
 
 
 

8.

“Kaçmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır?

 
 
 
 

9.

“Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akıcı olmayan, duygudan yoksun” anlamında kullanılmıştır?

 
 
 
 

10.

Taşlık bir patikadan aşağı inen hayvanlarımızın dizleri titremeye başlamıştı. Söğüt ağaçlarını ve serin kaynağı görünce bir parça durup dinlenme ihtiyacı hissettik. İndiğimiz yamacın eteğinde küçük ve eski bir köy var. Köydeki evlerin damlarını kuş bakışı görüyoruz.

Bu parçadaki bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir.

ANLAMLAR

• Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol.

• Dağın veya tepenin herhangi bir yanı.

• Yapıları dış etkilerden korumak için yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm.

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı verilmemiştir?

 
 
 
 

11.

CÜMLELER

Soldan Sağa:

1. Yunan felsefesinin kalesi aslında Anadolu topraklarıdır. (Mecaz anlam)

2. Futbolcuların çabası maçı kazanmaya yetmedi. (Gerçek anlam)

3. Sanatçı son oyununda Osmanlı padişahı rolündeymiş. (Terim anlam)

Numaralanmış cümlelerde yay ayraç içinde verilen anlamda kullanılmış sözcüğü bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri bulmacadaki ilgili yerlere yerleştiriniz.

Buna göre bulmacanın K sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 

12.

Deniz kaplumbağaları, hem üreme hem de beslenme alanlarının insanlar tarafından bozulması nedeniyle soylarını devam ettiremeyecek duruma geldi. Balıkçıların oltaları, ağları, misinaları, zıpkınları; sürat teknelerinin pervaneleri ve kasıtlı öldürmeler de onlar için en büyük tehditler.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri balıkçılık terimleri sözlüğünde yer alabilir?

 
 
 
 

7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.