6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 21 Mart 2017
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Testi Çöz

Soru 1.

Yukarıdaki çarpan ağacına göre A + B + C + D kaçtır? 

 

 
 
 
 

Soru 2.

I. 1 ile 50 arasında 7’nin katı olan 7 doğal sayı vardır.

II. 12’nin doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 6’dır.

III. 15’in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 
 
 
 

Soru 3.

Beş basamaklı 17a43 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre a yerine kaç farklı sayı yazılabilir?

 
 
 
 

Soru 4.

Beş basamaklı ve rakamları farklı 681ab sayısının 10 ile bölümünden kalan 4’tür. Bu sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre a + b en fazla kaçtır?

 
 
 
 

Soru 5.

Mehmet telefonunun dört basamaklı şifresinin bazı rakamlarını unutmuştur. 1a5b şeklindeki şifresinin 2, 5 ve 9 ile tam bölünebildiğini hatırladığına göre a + b kaçtır?

 
 
 
 

Soru 6.

13, 25, 21, 27, 37, 43, 91 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır?

 
 
 
 

Soru 7.

I. En küçük asal sayı 1’dir.

II. İki tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır.

III. İki basamaklı en küçük asal sayı 13’tür.

IV. Asal sayıları tam bölen iki tane doğal sayı vardır.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 
 
 
 

Soru 8.

84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

 
 
 
 

Soru 9.

Ayşe hemşire 6 günde bir, Fatma hemşire ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?

 
 
 
 

Soru 10.

Yukarıda verilen asal çarpanlar algoritmasında her harf farklı bir sayıyı göstermektedir. Buna göre A + C – E kaçtır?

 
 
 
 

Soru 11.

Bir tiyatro grubundaki oyuncu sayısı 55 ile 65 arasındadır. Bu oyuncular üçer üçer veya dörder dörder sayıldığında her defasında 1 kişi artmaktadır. Buna göre bu grupta kaç oyuncu vardır?

 
 
 
 

Soru 12.

48 kg’lık ve 60 kg’lık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere her poşette eşit kütlede pirinç olacak şekilde doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç poşet gerekir?