5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım 4

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 26 Aralık 2016
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım 4 testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım 4 Testi Çöz

Soru 1.

Toprağın akarsular, sel suları, rüzgârlar ve arazinin yanlış kullanımı gibi dış etkenlerle aşındırıp bulunduğu yerden baş- ka bir yere taşınması olayına ……………….….. denir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 

Soru 2.

I. Tarıma elverişli arazilerin olması

II. Su kaynaklarının yetersiz olması

III. Ticaretin yoğun olması

IV. Zengin yer altı kaynaklarının var olması

Yukarıdakilerden hangileri bir bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili faktörler arasındadır?

 
 
 
 

Soru 3.

Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tutunamayan kar kütleleri bulunduğu yerden koparak yuvarlanır yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur.

Buna göre, aşağıdaki illerimizden hangisinde çığ görülme ihtimali daha azdır?

 
 
 
 

Soru 4.

Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangınlarının büyük bir kısmı Akdeniz Bölgesi’nde ortaya çıkmaktadır.

Bu duruma; Karadeniz Bölgesi’nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir?

 
 
 
 

Soru 5.

Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak, ağaç varlığının az olduğu bilinçsiz ağaç kesiminin yapıldığı yerlerdir.

Buna göre, Konya ilimizde meydana gelen erozyonun önlenmesi için yapılabilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

Soru 6.

Afyonda deprem olma ihtimali Konya’ya göre daha fazladır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 

Soru 7.

Buna göre Serkan’nın yaşadığı yerde hangi doğal afetin görülme ihtimali artar?

 
 
 
 

Soru 8.

Toprağın üst kısmı ile birlikte alttaki ana kayanın bulunduğu yerden kayarak yer değiştirmesine heyelan denir.

Aşağıdakilerden hangisi heyelan tehlikesini azaltmak için alınan önlemlerden biridir?

 
 
 
 

Soru 9.

Bir gazete haberine göre Pakistan’ın Sind bölgesinde yağan yağışlar sonucunda bu bölgede can ve mal kaybı yaşanmıştır.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisinin bu gazete haberinin fotoğrafı olması beklenir?

 
 
 
 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

 
 
 
 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanların üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerden değildir?

 
 
 
 

Soru 12.

Zalim deprem bizi, avladı gafil,

İnsanlar perişan, yaşlılar sefil,

Almanya, Japonya, Rusya, İsrail

El uzattı dost ve düşmanlar Türkiyeme.

Yukarıdaki dörtlüğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?