11. Sınıf Biyoloji Hücresel Solunum 2

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 11 Şubat 2017
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 11. Sınıf Biyoloji Hücresel Solunum 2 testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

11. Sınıf Biyoloji Hücresel Solunum 2 Testi Çöz

Soru 1.

Buna göre,

I. İç zarın kıvrılmasıyla oluşan yapı krista olarak adlandırılır.

II. DNA ve RNA’nın bulunduğu sıvı kısım matrikstir.

III. Hücresel solunumun ETS tepkimeleri K’da, krebs tepkimeleri ise L’de gerçekleşir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 2.

Buna göre,

I. Glikoliz tepkimeleri sayesinde 8 ATP’lik kazanç elde edilir.

II. Pirüvatın asetil CoA’ya dönüşümü ATP eldesine katkı sağlamaz.

III. Substrat düzeyinde fosforilasyonla elde edilen ATP miktarı, oksidatif fosforilasyonla elde edilene göre fazladır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 3.

Bir hücrenin sitoplazmasında bulunan,

I. glikoz

II. pirüvik asit

III. aminoasit

moleküllerinden hangileri hücresel solunumda kullanılma amacıyla mitokondriye geçebilir?

 
 
 
 
 

Soru 4.

 
 
 
 
 

Soru 5.

Hücresel solunumda kemiozmozis ile ATP üretimi için,

I. ADP ve inorganik fosfatın bağlanabilmesi için gerekli enerji protonlardan karşılanır.

II. Zarlar arası boşluğa sıkışan protonlar ATP sentazın oluşturduğu kanaldan çıkarken enzimde yapısal değişikliğe neden olur.

III. Protonların potansiyel enerji oluşturabilmesi için matriksteki yoğunluklarının zarlar arası bölgeden daha fazla olması gerekir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 6.

 
 
 
 
 

Soru 7.

 
 
 
 
 

Soru 8.

Şekil incelendiğinde,

I. Organik besinden ayrılan hidrojenler NAD koenzimi yardımıyla ETS’ye aktarılır.

II. Oksijen elektronegatif bir elementtir.

III. Elektronlar ETS üzerinde ilerlerken yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine iner.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

 
 
 
 
 

Soru 9. Krebs döngüsü tepkimeleri aşağıdakilerin hangisinden dolayı diğer oksijenli solunum basamaklarından ayrılır?

 
 
 
 
 

Soru 10.