11. Sınıf Biyoloji Fotosentez

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 11 Şubat 2017
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 11. Sınıf Biyoloji Fotosentez testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

11. Sınıf Biyoloji Fotosentez Testi Çöz

Soru 1. Aşağıda kloroplastın yapısı şematize edilmiştir.

I. Klorofiller a yapısında yer alır.

II. ATP üretimi b yapısında olur.

III. ETS elemanları c’de yer alır.

Verilenlerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 2. Bitkilerde bulunan kloroplast organeli için,

I. Yaprağı oluşturan hücrelerin her birinde rastlanır.

II. Gövdeyi oluşturan hücrelerin tamamında bulunur.

III. Kök hücrelerinde bulunabilir.

verilenlerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 3.

Yukarıda şematize edilen fotosistem yapısı için,

I. Anten kompleksinde klorofil ve karotenoitler görev alır.

II. Reaksiyon merkezinde klorofia ve ilk elektron alıcı molekül yer alır.

III. Işığın absorbe edilmesi anten kompleksi ile olur.

verilenlerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 4.


Yukarıda verilen yaprak enine kesiti incelendiğinde harflerle belirtilen bölümler için seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
 

Soru 5. Farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimeleri aşağıda verildiği gibidir.

Verilen tepkimeler incelendiğinde,

I. Fotosentezin gerçekleşebilmesi için kloroplast organının bulunması gerekir.

II. Atmosferdeki oksijenin kaynağı fotosentez sonucu üretilen oksijendir.

III. Organik besinin üretilebilmesi için ortamda karbon kaynağı bulunmalıdır.

yorumlarından hangileri yapılamaz?

 
 
 
 
 

Soru 6. Fotosistemin anten kompleksinde yer alan yapılarla ilgili,

I. Karotenoitler mor, mavi, yeşil ışığı soğurarak ışık spektrumunu genişletir.

II. Klorofil b soğurduğu ışık enerjisini klorofil a’ya aktarır.

III. Karotenoitler yaprakta, klorofiller ise meyve ve çiçekte çoğunlukla bulunur.

verilenlerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 7.

Buna göre enerji düzeyindeki değişimin gerçekleşmesinde,

I. mor ötesi ışınların klorofil tarafından absorbe edilmesi

II. yüksek enerjili alfa-gama ışınlarının anten kompleksince tutulması

III. klorofil pigmentinin sadece belirli enerji miktarını soğurabilmesi

IV. foton enerjisinin pigment molekülüne çarpmasıyla enerjisini aktarabilmesi

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

 
 
 
 
 

Soru 8. Klorofilin yapısında yer almayıp klorofil sentezi için gerekli olan element seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
 

Soru 9.

Buna göre,

I. Pigmentler 700 nm’den daha yüksek dalga boylu ışığı soğuramaz.

II. Dalga boyu arttıkça ışığın soğurulma oranı da artar.

III. Mor-mavi arası renklerde soğurulma oranı yüksektir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

 
 
 
 
 

Soru 10. I. Enzim denetimli biyokimyasal reaksiyonlardır.

II. Karanlık ortamda gerçekleşir.

III. CO2’nin redüklenmesi gözlenir.

IV. Klorofiller görev alır.

Yukarıda verilenlerden hangileri ışıktan bağımsız tepkimeler için doğru bir açıklamadır?

 
 
 
 
 

Soru 11. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?