10. Sınıf Tarih Osmanlılarda Yönetim Askeri Teşkilat ve Eğitim

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 31 Ocak 2017
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 10. Sınıf Tarih Osmanlılarda Yönetim Askeri Teşkilat ve Eğitim testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Osmanlılarda Yönetim Askeri Teşkilat ve Eğitim Testi Çöz

Soru 1.

Divanıhümayun, üyeleri hükümdarca belirlenmiş padişah adına yasama, yürütme, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur.

Divanıhümayun’da,

I. kalemiye

II. seyfiye

III. ilmiye

sınıflarından hangileri temsil edilmiştir?

 
 
 
 
 

Soru 2.

Eskişehir Sivrihisar’da esnaf Demirci Mehmet Usta, kadı efendinin verdiği hüküm ile mağdur olduğunu düşünerek hakkını Divanıhümayun’da arayacağını ifade etmiştir.

Demirci Mehmet Usta Divanıhümayun’un aşağıdaki temsilcilerinden hangisine şikayette bulunmalıdır?

 
 
 
 
 

Soru 3.

Osmanlı Devleti’nin taşra idarecileri ve görev tanımları hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 4.

İstanbul’un fethi sürecinde kalelerin dayanıklı olması sebebiyle tünel kazarak döşenen fitillerle surların patlatılması kararı alınmıştır.

Fetih sürecinde bu görevi yerine getirecek askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

Soru 5.

Osmanlı Veziriazamı, Yeniçeri Ağası’ndan Kapıkulu Askerlerinin Balkanlara yapılacak sefer için hazırlanmasını istemiştir. Yeniçeri Ağası ise silah akımlarının yapıldığını, el bombalarının hazırlandığını, topların dökülerek naklinin sağlandığını, tünel kazılması için ise tatbikat gerçekleştirildiğini
ifade etmiştir.

Buna göre Kapıkulu Ordusu’nun sefere hazırlık sürecinde aşağıdaki askeri sınıflardan hangisinden faydalanılmamıştır?

 
 
 
 
 

Soru 6.

XV. ve XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti silah teknolojisindeki en önemli gelişme, balistik hesaplarında (atış bilimi) ve savaş toplarının menzilinin eliştirilmesinde yaşanmıştır.

Bu durumun,

I. Yakın muharebe askeri birliklerinin savaş yükünün azalması,

II. Osmanlı sınırlarındaki büyümenin hızlanması,

III. Düşman güçlerine verilen zararın artması

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
 

Soru 7.

Osmanlı Devleti Lonca teşkilatının temeli Türkiye Selçuklu Devleti Ahilik teşkilatına dayanır. Loncaya alınan çocuklar eğitim sürecinde çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa kadar yükselmiş ve kendilerine “icazet” adı verilen “ustalık belgesi” verilmiştir.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı Devleti mesleki eğitimi hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?

 
 
 
 
 

Soru 8.

Osmanlı Devleti’nde eğitim teşkilatı askeri, dini, sivil, yaygın ve saray eğitimi olarak yapılandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangileri “Saray Eğitimi” kapsamında faaliyet gösteren okullardandır?

 
 
 
 
 

Soru 9.

Fatih döneminde tam olarak kuruluşu gerçekleştirilen Enderun Mektebi’ne başlangıçta devşirme sistemiyle Hristiyan tebaanın zeki ve yetenekli çocukları alınırdı.

Enderun Mektebi’ne ait bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

Soru 10.

Medreseler dini ve pozitif bilimlere ait yüksek öğretim düzeyinde eğitimin verildiği kurumlardır.

Osmanlı Devleti’nde medreselerin açılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 
 
 
 
 

Soru 11.

Osmanlı Devleti’nde bulunan bazı eğitim kurumları ve özellikleri hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 12.

Osmanlı Devleti’nde eğitim veren kurumlar ve hizmet ettikleri alanlar hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?