10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kuruluşu 2

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 31 Ocak 2017
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kuruluşu 2 testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kuruluşu 2 Testi Çöz

Soru 1.

Osmanlı Devleti, Anadolu’daki beylikleri egemenliği altına alarak,

I. Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak,

II. İslam dünyasının dini liderliğini ele geçirmek,

III. cizye ve haraç gelirlerini çoğaltmak

düşüncelerinden hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır?

 
 
 
 
 

Soru 2.

“Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini ……………… zamanında başlatmış ve ilk olarak da ………………… Beyliği’ne son vermiştir. ”

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden değildir?

 
 
 
 
 

Soru 4.

1402’de Osmanlı Devleti ve Timurlular arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 
 
 
 
 

Soru 5.

Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır?

 
 
 
 
 

Soru 6.

İlk Osmanlı – Venedik deniz savaşı aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde başlamıştır?

 
 
 
 
 

Soru 7.

Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 
 
 
 
 

Soru 8.

Osmanlı Devleti’nin “Beylikten Devlete” geçiş sürecinde (1300-1453) batı sınırları ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 9.

Bizanslı tarihçi Dukas’ın II. Murat hakkında “Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine karşı cömert idi. Bu lütuflarını yalnız kendi dininden olanlara değil Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı antlaşmaların hükümlerine uyardı. ” şeklindeki sözleri Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde,

I. sosyal devlet anlayışını benimseme,

II. hoşgörülü olma,

III. egemenliğini dini güce dayandırma

durumlarından hangilerinin etkili olduğunu gösterir?

 
 
 
 
 

Soru 10.

Rumeli’de ve Balkanlarda Osmanlı Devleti hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olaylar ve özellikleri hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

Soru 11.

Osmanlı Devleti, hükmettiği yerlerdeki halka Avrupa Hristiyanlığı’na tanınan hak ve özgürlüklerden daha fazla hak vererek onları daha iyi idare etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politika aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

 
 
 
 
 

Soru 12.

Balkanlarda Türk hâkimiyetinin kurulmasında etkili olan,

I. Varna,

II. Sırpsındığı,

III. Birinci Kosova

savaşları oluş zamanına uygun olarak sıralayınız?