10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Ekleyen kazanimtestlericoz
Eklenme Tarihi 31 Ocak 2017
Soru / Süre 12 Soru / 12 Dakika
Testin Konusu 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kuruluşu testi, sınav konularını pekiştirmek ve yazılı sınava hazırlık için uzman öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmıştır. Testi aşağıdaki bölümden şıkları işaretleyerek çözebileceğiniz gibi, yazılı sorularını pdf olarak ta indirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kuruluşu Testi Çöz

Soru 1.

XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da görülen,

I. kralların otoritesinin zayıf olması,

II. derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,

III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması

gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı güçlü bir direncin oluşmamasında etkilidir?

 
 
 
 
 

Soru 2.

Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz’e inmelerine engel olan, XIV. yüzyıl sonlarında Timur’un saldırılarıyla parçalanan hanlığın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

Soru 3.

Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk haline getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 
 
 
 
 

Soru 4.

Osmanlı Devleti’nin kendinden önceki Türk Devletlerinden daha uzun süreli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

Soru 5.

Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır.

Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 
 
 
 
 

Soru 6.

Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğulları’ndan çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı almıştır.

Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

 
 
 
 
 

Soru 7.

Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.

Osmanlı Devleti, Balkanlardaki fetih sürecinde,

I. iskan,

II. cihat,

III. istimalet

politikalarından hangilerini uygulamıştır?

 
 
 
 
 

Soru 8.

Osmanlı Devleti, İskan siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi iskan siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?

 
 
 
 
 

Soru 9.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 
 
 
 
 

Soru 10.

Osmanlı Devleti’nin iskan siyasetini uygulamasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 
 
 
 
 

Soru 11.

Osmanlı Devleti iskan siyasetini kolaylaştırmak için aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde bulunmamıştır?

 
 
 
 
 

Soru 12.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu’daki “boy”ların veya bazı yerlerin isimlerini taşır: Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli, Balabanlı, Tatarlar. . .

Osmanlı Devleti’nde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?